Liesim un kalsim Rīgas Brāļu kapu Centrālo vārtu  zvanu Latvijas simtgadei!
 Ziedojumu akcija Televīzijā RĪGA TV 24 10.oktobrī 6.30 vakarā.

                       Ziedojumu tālrunis - 90006480